Markedsinfo uge 44 2023

Aktuelt Danmark

Gennem de seneste uger har puljenoteringen og beregnet notering nærmet sig hinanden. Markedsnoteringen ligger aktuelt 60 kr. over den beregnede smågrisenotering (PRRS-neg). Interessen for at stalde ind er også stigende, for første gang i lang tid.

Der står stadig stalde tomme, hvor der normalt har befundet sig puljegrise på nuværende tidspunkt.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering har stået stille de sidste 4 uger på 2,12 euro og det forventes at niveauet kan holdes de kommende uger.

Efterspørgslen fra Tyskland på smågrise er stabil, men meget afhængig af udvikling på slagtegrisemarkedet

Fra Polen oplever vi en øget efterspørgsel på smågrise, men markedet er meget nervøst og det mindste signal om fald i slagtegrisenoteringen vil kunne få markedet til at stoppe op igen.

Italien rører ikke det store på sig i øjeblikket, hvilket også er normalt for årstiden. Der bliver i øjeblikket slagtet ud af de grise, der blev indkøbt marts/april. Vi skal hen til jan/feb. Før vi igen kommer til at mærke en stigende aktivitet fra italienernes side.

Det vil fortsat være udviklingen i den tyske slagterinotering, som primært definerer udviklingen i markedsnoteringen for smågrise. Udbuddet af smågrise er dog forsat mindre end tidligere, hvilket taler for en relativ robust prisdannelse.