Markedsinfo uge 48 2023

Aktuelt Danmark

Antallet af smågrise på det frie marked er igen faldende og markedsnoteringen er derfor steget 3 uger i træk. Aktuelt ligger markedsnoteringen nu 75 kr. over den beregnede smågrisenotering (PRRS-neg). Interessen for at stalde ind i danske stalde er stadig forholdsvis stor og vi fornemmer, at der står en del stalde helt eller delvis tomme.

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland har man fortsat formået at fastholde slagterinoteringen på 2,12 euro og det forventes at det niveau også kan holdes de kommende uger.

Efterspørgslen fra Tyskland på smågrise er stigende, men meget afhængig af udvikling på slagtegrisemarkedet

Fra Polen oplever vi en øget efterspørgsel på smågrise. Mange vil have fyldt staldene inden jul og inden vinteren for alvor sætter ind. Markedet er dog fortsat nervøst og et evt. fald i slagtegrisenoteringen vil kunne få markedet til at stoppe op igen.

Italien kører roligt med stabil afsætning, hvilket også er normalt for årstiden. Der bliver i øjeblikket slagtet ud af de grise, der blev indkøbt i marts/april. Vi skal hen til januar/februar før vi igen kommer til at mærke en stigende aktivitet fra italienernes side.

Det vil fortsat være udviklingen i den tyske slagterinotering, som primært definerer udviklingen i markedsnoteringen for smågrise. Udbuddet af smågrise er dog fortsat mindre end tidligere, hvilket taler for en relativ robust prisdannelse.