SPF-Danmark overtager midt- og nordjysk transportør

Den markante reduktion i dansk griseproduktion og muligheden for at hente betydelige synergier er omdrejningspunktet i en aftale mellem Rosgaard og SPF-Danmark, hvor SPF-Danmark overtager driftsaktiviteterne i Rosgaard. Lars Rosgaard ansættes i SPF-Danmark og kan dermed understøtte videreførelsen af omsætningsaftalerne og den gode kundeservice.

SPF-Danmark udvider med virkning fra den 6. juni sin flåde af lastbiler til grisetransport med 13 vogntog, og samtidig får Rosgaards stab af chauffører alle tilbudt ansættelse i SPF-Danmark. Det sker som et led i en handel, der først og fremmest er blevet til ud fra et mål om at optimere logistikken i den nordlige halvdel af Jylland.

- I en tid hvor produktionen af grise er faldende i Danmark, er det helt naturligt for os at se på, hvordan vi kan opretholde både driftseffektiviteten og stordriftsfordelene i alle dele af SPF-Danmark. Det kan vi gennem købet af Rosgaard, hvor vi eksempelvis på logistik kan opnå betydelige optimeringer i det nordjyske område, fordi fælles planlægning vil betyde langt færre tom-kilometer, og endnu flere lastbiler vil køre to læs grise pr. dag, siger Jens Kongensholm, der er administrerende direktør i SPF-Danmark.

Rosgaard er en familievirksomhed, der gennem fire generationer har specialiseret sig i transport af levende dyr. Ved virksomhedens start i 1925 foregik transporten med hestevogn og byggede på en idé om at køre dyr fra oplandet til slagtning i Viborg og så have foderstoffer og andre fornødenheder med retur til landmændene.

Grundtanken var, at man aldrig skulle køre med en tom vogn, hvilket er præcis det samme princip, som danner grundlag for aftalen mellem SPF-Danmark og Rosgaard.

- Da vi fik en henvendelse fra SPF-Danmark, satte vi os ned og tog en snak om mulighederne og blev hurtigt enige om at gå videre. Fra den første kontakt til den endelige aftale er der helt naturligt et stykke vej, fordi der er mange detaljer, der skal forhandles på plads. Vi har hele vejen været enige om målet, så det er foregået i en meget konstruktiv atmosfære, og jeg tror godt, jeg kan sige, at både vi og SPF-Danmark er tilfredse med handlen, siger Lars Rosgaard, der som direktør har haft ansvaret for forhandlingerne på familiens vegne.

For SPF-Danmark er et af de centrale mål, at man altid kan holde enhedsomkostningen på et konkurrencedygtigt niveau. Derfor vil driften af de 13 biler, HR, kommunikation, teknik, IT, økonomi og administration fremover blive varetaget af den nuværende personalegruppe i SPF-Danmark med hjælp fra en af de nuværende medarbejdere hos Rosgaard i kombination med Lars Rosgaards ansættelse.

- Vi glæder os til at få tilgang af en gruppe kompetente og ihærdige chauffører fra Rosgaard. Vi har indtil nu været kollegaer ude på landevejene, og det kan vi nu fortsætte i et fælles regi, og jeg er sikker på, at vi meget hurtigt vil finde sammen i en stærk servicering af kunderne i det midt- og nordjyske område, siger Jens Kongensholm.

Der er i forbindelse med handlen aftalt, at Lars Rosgaard følger med over i SPF-Danmark for at sikre en glidende overgang af de eksisterende aftaler fra Rosgaard A/S og Nordjysk Smågrisesalg ApS til SPF-Danmark. SPF-Danmark forsætter samtidig som lejer af Ravnstrup Eksportstald.

Tredje og fjerde generation af Rosgaard-familien, Kaj og Ole Rosgaard, fortsætter som selvstændige vognmænd. Kaj Rosgaard med en transportaftale hvor han kører for SPF-Danmark, og Ole Rosgaard fortsætter sine transporter med hovedsaligt kreaturer.