Markedsinfo uge 14 2024

Aktuelt Danmark

Markedet har grundlæggende været uændret hen over påsken med uændret slagterinotering, og en fortsat stor forskel mellem markedsnoteringen for PRRS-negative grise og den beregnede basis notering på 215 kr.

Dækningsbidraget pr. gris er aktuelt basis beregnet notering DKK 166 pr. slagtegris.

På trods af den store forskel i smågrisenoteringerne, oplever vi i øjeblikket at flere producenter spørger til puljegrise med baggrund i forventning til en højere slagterinotering hen over foråret.

Puljemarkedet er fortsat præget af relativt høje tillæg, idet udbuddet af frie grise er meget begrænset.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering har været uændret i de seneste 5 uger, og markedet forventer en fortsat uændret notering i de kommende uger. Derefter vil forårsvejret forventeligt øge efterspørgslen på grill-produkter og dermed frembringe noteringsstigninger.

Den nuværende VEZG-smågrisepris med et almindeligt kontrakttillæg kræver en slagterinotering på 2,19 Euro/kg for at opretholde fuld omkostningsdækning. Den tyske notering er aktuelt 2,20 Euro/kg, og derfor kræver en højere smågrisepris også en højere slagterinotering. Med baggrund i dette forventes et mere roligt marked, indtil der viser sig stigninger i den tyske slagterinotering.

I Polen er det frie marked bremset op og de faste kontrakter kører stabilt. Slagterinoteringen er aktuelt 2,14 Euro/kg, og de indkøbte smågrise i det frie marked kræver en stigende slagterinotering for at det kan blive indtjeningsmæssigt tilfredsstillende. Markedet tror på en stigende notering i foråret, men virker lidt mere afventende end i ugerne før Påske.

Fra Italien er der øget efterspørgsel, som forventeligt vil vare ved i de kommende måneder.

Generelt er markedet optimistisk i forhold til et relativt højt prisniveau i de kommende måneder. Nedenfor ses seneste svinetælling for EU-27, og samlet set forventes et øget udbud af smågrise i løbet af 2024, hvilket forventeligt bliver mere tydeligt i andet halvår.

Hvis forårets prisniveau for smågrise fører til begrænset indtjening i slagtegriseproduktionen kan markedet blive mere henholdende, hvilket i kombination med et øget udbud kan føre til lavere smågrisepriser i andet halvår.