Markedsinfo uge 17 2024

Aktuelt Danmark

Der er stadig ingen ændringer på det danske marked. Slagterinoteringen står forsat stille og alle håber på snarlige stigninger. Forskellen mellem markedsnoteringen på PRRS-negative grise og den beregnede basis notering ligger på 215 kr.

Dækningsbidraget pr. gris er aktuelt basis beregnet notering DKK 167 pr. slagtegris.

Puljemarkedet er fortsat præget af relativt høje tillæg, idet udbuddet af frie grise er meget begrænset.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering har været uændret i de seneste 8 uger, og markedet forventer en fortsat uændret notering i de kommende par uger. I maj måned vil der mangle ca. 1 slagtedag i ugen pga. helligdage og 1 maj. Dette gør at man er begyndt at tvivle på stigninger før vi kommer hen i juni måned.

Den nuværende VEZG-smågrisepris med et almindeligt kontrakttillæg kræver en slagterinotering på 2,19 Euro/kg for at opretholde fuld omkostningsdækning. Den tyske notering er aktuelt 2,20 Euro/kg, og derfor kræver en højere smågrisepris også en højere slagterinotering. Med baggrund i dette forventes et mere roligt marked indtil der viser sig stigninger i den tyske slagterinotering.

 

I Polen er slagtegrisene faldet lidt og den polske valuta har tabt lidt overfor Euro’en. Det presser tillæggene på de frie grise lidt, mens de faste kontrakter kører stabilt. De dyre indkøbte smågrise i fra det frie marked kræver en stigende slagterinotering for at det kan blive indtjeningsmæssigt tilfredsstillende. Markedet tror stadig på en stigende notering i foråret, men virker lidt mere afventende end i ugerne.

 

Fra Italien er der øget efterspørgsel, som forventeligt vil vare ved i de kommende måneder.

 

Generelt er markedet optimistisk i forhold til et relativt højt prisniveau i de kommende måneder.