Markedsinfo uge 2 2024

Aktuelt Danmark

Med 30 øre ned på slagtegrisene torsdag, blev afstanden mellem markedsnoteringen og beregnede basis notering yderligere forstørret. Forskellen ligger nu på hele 127 kr. mellem Beregnet Basis notering og PRRS Negativ markedsnotering. Dækningsbidraget pr. gris er aktuelt basis beregnet notering DKK 159 pr. slagte gris.

Flere Producenter holder derfor vejret lige nu og afventer situationen, i forhold til at købe grise ind. Dette til trods for at der forsat forventes en højere slagterinotering i det tidlige forår.

Puljesalget kører stadig fornuftigt og med høje tillæg. De høje tillæg vil dog komme under pres, hvis noteringen i Tyskland begynder at give efter, som det har rygtes.

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland fastholdes slagterinoteringen yderligere en uge. Der er stor usikkerhed om hvad der kommer til at ske i kommende uge. Nogle rygter går på fald og andre på uændret.

Der har indtil nu været stabil efterspørgsel på smågrise fra Tyskland - en efterspørgsel vi forventer vil forsætte hen over foråret.

I Polen har man oplevet mindre fald på slagterinoteringen, dog ikke noget, der endnu har nedsat købelysten væsentligt.

Det italienske marked kører roligt, med stabil afsætning, hvilket også er normalt for årstiden. Fra midt februar forventes der øget efterspørgsel fra Italien.

Overordnet set er markedet blevet lidt mere nervøst de sidste par dage, men ikke noget der er usædvanligt i januar måned. Januar er tit en måned hvor priserne falder lidt, for så siden at gå op.