Markedsinfo uge 20 2024

 

Aktuelt Danmark

Slagterinoteringen står uændret til denne uge på 12,00 kr. Forskellen mellem markedsnoteringen på PRRS-negative grise og den beregnede basis notering ligger på 228 kr.

Dækningsbidraget er aktuelt basis beregnet notering DKK 155 pr. slagtegris. Dette gør at kun få danske producenter finder det attraktivt at købe puljegrise.

Puljemarkedet er imidlertid fortsat præget af relativt høje tillæg, idet udbuddet af frie grise er meget begrænset.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering har været uændret i de seneste 11 uger, og markedet forventer en fortsat uændret notering til den kommende uge. Det varmere vejr vi har oplevet den seneste tid, gør dog at man igen er begyndt at tale om stigningerne.

Den nuværende VEZG-smågrisepris med et almindeligt kontrakttillæg kræver en slagterinotering på 2,19 Euro/kg for at opretholde fuld omkostningsdækning. Den tyske notering er aktuelt 2,20 Euro/kg, og derfor kræver en højere smågrisepris også en højere slagterinotering. Med baggrund i dette, forventes et mere roligt marked, indtil der viser sig stigninger i den tyske slagterinotering.

Fra Polen oplever vi igen en større efterspørgsel, dog er tillæggene på frie grise endnu ikke på niveau med da det var højest. De dyre indkøbte smågrise fra det frie marked kræver en stigende slagterinotering for at det kan blive indtjeningsmæssigt tilfredsstillende.

Fra Italien er der fornuftig efterspørgsel.

Markedet er forsat optimistisk i forhold til det høje prisniveau, men der skal også snart komme stigninger på slagterinoteringerne, hvis priserne skal kunne holdes.