Markedsinfo uge 5 2024

Aktuelt Danmark

Ingen ændringer i prisen på slagtegrise til uge 5. Afstanden mellem markedsnoteringen for PRRS-negative grise og den beregnede basis notering ligger nu på 145 kr.

Dækningsbidraget pr. gris er aktuelt basis beregnet notering DKK 143 pr. slagtegris.

På trods af den store forskel i noteringerne oplever vi i øjeblikket at flere producenter spørger til puljegrise med baggrund i forventning til en højere slagterinoteringen hen over foråret.

Puljesalget kører stadig med tillæg, og specielt for hele læs (600-700 stk.).

 

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland fastholdes slagterinoteringen uændret yderligere en uge. Forventningen er, at den vil stige i kommende uge.

Der har indtil nu været stabil efterspørgsel på smågrise fra Tyskland, en efterspørgsel vi forventer vil forsætte hen over foråret.

I Polen har man oplevet flere fald på slagterinoteringen, men dette blev aflæst af en stigning i denne uge. Grundlæggende tror markedet på stigende notering i foråret, og derfor har de seneste ugers uro ikke nedsat købelysten væsentligt.

Det italienske marked kører roligt, med stabil afsætning, hvilket også er normalt for årstiden. Fra midt februar forventes der øget efterspørgsel fra Italien.

Overordnet set er markedet optimistisk, idet alle forventer bedre slagtegrisepriser hen over foråret og er derfor villige til at betale priser ud fra den betragtning.

Det må derfor forventes at puljeprisen gradvist vil stige over den kommende tid.