Markedsinfo uge 9 2024

Aktuelt Danmark

Ingen ændringer i prisen på slagtegrise til uge 9. Afstanden mellem markedsnoteringen for PRRS-negative grise og den beregnede basis notering ligger nu på 196 kr.

Dækningsbidraget pr. gris er aktuelt basis beregnet notering DKK 157 pr. slagtegris.

På trods af den store forskel i noteringerne oplever vi i øjeblikket at flere producenter spørger til puljegrise med baggrund i forventning til en højere slagterinoteringen hen over foråret.

Puljesalget kører stadig med tillæg, og specielt for hele læs (600-700 stk.).

 

Aktuelt Eksport

Efter 2 gange stigning i Tyskland, holder slagterinoteringen en pause og er uændret for denne uge. Forventningen er, at den vil stige igen i kommende uge.

Der har indtil nu været stabil efterspørgsel på smågrise fra Tyskland, en efterspørgsel vi forventer vil forsætte hen over foråret.

I Polen har man oplevet mindre fald på slagterinoteringen. Den grundlæggende tro er dog markedet vil have en stigende notering i foråret, og derfor

Fra Italien er der øget efterspørgsel, en efterspørgsel der forventeligt vil vare ved i de kommende måneder.

Markedet er optimistisk, de fleste forventer bedre slagtegrisepriser hen over foråret og er derfor villige til at betale priser ud fra den betragtning.

Det må derfor forventes at puljeprisen forsat vil stige over den kommende tid, såfremt slagtegrisene også stiger.