Job og karriere

SPF-Danmark er en selvstændig virksomhed under Danish Crown Amba med hovedkontor i Vejen.

Vi har en vækststrategi der betyder, at vi hele tiden udvikler vores forretningsområder.

For dig betyder det, at der er forskellige karriereveje at vælge imellem både i administrationen, i salgs-/eksportafdelingerne, i transportafdelingen og som chauffør. Der er god plads til, at du kan udnytte og udvikle dine professionelle ambitioner til gavn for både dig selv og SPF-Danmark.

SPF-Danmark består af SPF-Danmark, Dansk Grisetransport og Centralplanlægningen. Der er ca. 237 ansatte, hvoraf de 183 er chauffører, som i nogle tilfælde kører ud hjemme fra egen bopæl. Funktionærerne arbejder primært på kontoret i Vejen og enkelte konsulenter fra hjemmekontorer. 

 

SPF-Danmark står for køb, salg og transport af levende grise, såvel sundhedsdeklarerede som konventionelle. SPF-Transporten foregår i specialbyggede, smittebeskyttende biler. Dansk Grisetransport forestår transport af slagtegrise fra svineproducenter til slagterier. 

 

 

 

 

Jobtyper - karrieremuligheder.

 

Transportafdelingen:

- Chauffører

- Transportplanlæggere

- Transportteknisk personale

- Projektmedarbejdere

- Transport- & Logistikchef

 

Salgs- og eksportafdelingerne:

- Sælgere / Key Account Manager 

- Salgskoordinatorer

- Salgschef /Eksportchef

 

Administration:
- Økonomimedarbejdere

- Controllere

- IT medarbejdere

- HR  medarbejdere

- Kommunikationsmedarbejdere

- Receptionister

- Regnskabschef

- HR & Kommunikationsansvarlig

 

 

Persondataforordningen

 

I forbindelse med din samhandel med SPF-Danmark behandler vi dine personoplysninger som anført. SPF-Danmark er dataansvarlig med hensyn til personoplysninger.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med samhandelsaftaler og gennemførelse af den daglige drift.

Konkret behandler vi følgende oplysninger:
- Kontaktinformationer
- Ejeroplysninger
- Besætningsoplysninger
- Oplysninger vedr. dit ejerskab af Danish Crown


Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samhandlen mellem dig og SPF-Danmark. Det kan endvidere være dit samtykke, hvis du har samtykket, til at dine oplysninger må videregives til konkrete modtagere.


SPF-Danmark sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne til opfyldelse af de formål, som er angivet ovenfor. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i længere tid i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen.


Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker som du har afgivet til os. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.


Dine personoplysninger kan blive delt med andre koncernselskaber, hvis det måtte være relevant. Hvis en overførsel af personoplysninger til andet koncernselskab ikke som minimum kan leve op til EU Kommissionens Standardaftaler for sådanne overførsler vil dit samtykke blive indhentet inden overførsel.


Dine oplysninger kan blive videregivet/overladt til følgende modtagere:
- Andre samarbejdsparter, som du har samtykket til eksempelvis dyrlæger, rådgiver eller   
  landsstatistikker fra SEGES
- Offentlige myndigheder, hvor det er påkrævet gennem lovgivningen – eksempelvis CHR-registeret
  og Fødevarestyrelsen
- Databehandlere til udvikling og servicering af vore IT-systemer

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.


Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger, samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.


Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Anne Melton Steiner (anmes@spf.dk).