Planlægning af transporter

Når landmanden har grise klar til slagtning, tilmelder han dem til slagteriet.

Disse tilmeldinger registreres i Centralplanlægningen. Herfra henter transportplanlæggerne i Centralplanlægningen så løbende de ønskede transporter, og kan derefter planlægge de enkelte vognes afhentninger/ture.

Chaufførerne, som i vid udstrækning har lastvognene placeret på/ved hjemmeadressen, får deres tildelte ture overført til vognens computer.

Turplanen omfatter afhentningssted, dag og tidspunkt og antallet af grise. Der kan også være særlige krav fra landmændene, som f. eks. at vognen skal være tom ved ankomst. Et sådant krav stilles på grund af smitterisiko fra fremmede grise.


Karsten-DG-2-0508-144-bred.jpg Centralplanlægningen arbejder med at planlægge turene for chaufførerne ud fra de ønsker, som slagteriet og landmændene har. Og planen skal være økonomisk, dvs. der skal være fulde læs og færrest mulige kilometer uden læs.

 

I førerhuset har chaufførerne moderne udstyr. Skærmen er forbundet til de udvendige videokameraer. Et ved højre sidespejl og et til brug når der bakkes. Billedet viser vogncomputeren til kommunikation med kontoret.

førerhus.jpg


Vogncomputeren kan vise turplan, ruteplan via GPS, og SPF-Danmarks intranet.