Kørsel og aflæsning

Alle chauffører er veluddannede i dyretransport. De har erhvervet det særlige "Kompetencebevis" for chauffører, der kører med levende dyr.
Derfor kører de vognen på en måde, som er så skånsom for grisene som muligt. Ingen hårde opbremsninger eller høj hastighed i svingene.

Vognen ankommer til slagteriet på forudbestemt tidspunkt, så den kan køre direkte til aflæsserampen uden ventetid. Under aflæsningen kontrolleres grisenes tilstand af en embedsdyrlæge.

Efter aflæsningen skal vognen vaskes og desinficeres, både indvendigt og udvendigt. Det er et lovkrav for at undgå smittespredning fra slagteriet ud til næste besætning, som chaufføren skal afhente grise fra.

 

 Aflæsning-slgt-2-144-bred.jpg

 Der er bakket til slagteriets
 rampe, og embedsdyr-
 lægen er klar til at syne 
 grisene, når de går forbi
 ham.

   Aflæsning-slagtesvin-144-br.jpg

 Nu kan grisene selv gå fra
 borde.

 Vask-på-slagteri-144-bred.jpg

 Alle slagterivogne skal - i
 følge lovgivningen - vaskes
 og desinficeres inden de
 forlader slagteriet.