Pålæsning

Pålæsning hos landmanden

Landmanden skal have gjort klar til pålæsning, inden vognen ankommer. Grisene kan være placeret i et udleveringsrum eller på en udleveringsvogn. Begge dele anvendes som en sluse, især for at undgå smitteoverførsel fra fremmede grise på slagterivognen.

Landmanden må kun udlevere grise, som er transportegnede. Lovgivningen fastlægger minimumskravene til transportegnethed. Generelt skal grisene være sunde og raske.

Chaufføren leder grisene ombord på vognen, hvor de placeres flokvis i de enkelte rum og på de enkelte etager.

Antallet af grise i rummene afhænger af grisenes vægt og gulvarealets størrelse. Forholdet mellem de to størrelser er også fastlagt i lovgivningen.

Dansk Grisetransport kører kun slagtegrise til danske slagterier, hvilket også betyder, at de fleste grise har en køretid på under 4 timer.

   

 Herunder kan du se lidt mere om de praktiske detaljer ved pålæsningen.

 Udlevfold-144-bred.jpg

 Grisene er udleveret fra
 stalden til en udvendig
 udleveringsfold. Herfra
 kan chaufføren læsse
 dem ved hjælp af vognens
 bagsmæklift. 

  Udleveringsvogn-side-144.jpg

 Mange landmænd bruger en
 udleveringsvogn. De kører
 vognen ud til en plads, hvor 
 grisene læsses over på
 slagterivognen.
 

 Pålæsng-fra-niveaurampe-144.jpg

 Her vises en udlevering fra
 en rampe direkte til
 vognens lift.

 

 

Svin-op-ad-rampe-2-144-bred.jpg

 Slagtegrisene ledes her
 op ad en stationær
 rampe med et drivbræt
 og en drivstav, en såkaldt
 rasler. Rasleren giver lyd
 fra sig under brug.

     Drivbrædt-144-bred.jpg

 Det er chaufførens
 nødvendige værktøjer til at
 skubbe på eller genne 
 grisene. Chaufføren må
 hverken løfte eller hive 
 grisene i haler eller ører,
 og heller ikke slå dem.

Svin-i-vogn-144.jpg

 
 Grisene er normalt tillids-
 fulde og meget nysgerrige,
 og går derfor gerne
 fremad.

 

Hævet-tag-2-144-bred.jpg

Her er den øverste etage nu fyldt op og klar til at blive hævet op. Chaufføren lukker først de inderste låger og dernæst de yderste, så grisene ikke kan falde ud under etagens hævning. 

Her er øverste etage med grise hævet helt op, og taget er også løftet for at give ekstra plads under pålæsning af de to andre etager. 

Taget sænkes igen inden kørsel. Nu er der ca. 95 cm. mellem hver etage.

                       Lars-ole-med-slagtesvin.jpg