Mission - Vision - Kerneværdier

 

Mission

SPF-Danmark vil levere konkurrencedygtige handels- og transportydelser i et bæredygtigt og værdiskabende samarbejde med kunder i ind- og udland.

Vision

SPF-Danmark vil som service-, logistik- og handelsvirksomhed være den foretrukne samarbejdspartner i Europa inden for handel og transport af danske grise.


Kerneværdier

 

Karsten-DG-2-0508-144-bred.jpg

DG-vogn-fra-2011-med-nyt-dc.jpg 

 

 • Medarbejderne er det største aktiv i SPF-Danmark

  • Medarbejderne er SPF-Danmarks fundament, kittet sammen af gensidig respekt, tillid, åbenhed og frihed under ansvar. Vores flade ledelsesstruktur sikrer en tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvilket resulterer i et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertilfredshed. Dette er også medvirkende til at fastholde en kompetent og ambitiøs medarbejderstab.

 • Ansvarlig

  • SPF-Danmark overholder aftaler, love, regler og forpligtelser. Det er altid et fælles ansvar for alle medarbejdere i SPF-Danmark, at sikre ordholdenhed, regelefterlevelse og et naturligt fokus på dyrevelfærd i de daglige driftsopgaver.

 • Handlings- og resultatorienteret

  • Vores ambition er at drive en kommerciel forretning, der med særlig fokus på optimering og omkostningsbevidsthed kan skabe et økonomisk resultat, der sikrer SPF-Danmarks eksistens, handlefrihed og udvikling.                                                                                        

 • Værdiskabende

  • Kundeservice er en af de vigtigste parametre for, at vi i SPF-Danmark kan skabe værdi for vores kunder, ejere og internt i organisationen. Dialog, fleksibilitet og forandringsparathed er bærende elementer i denne sammenhæng, og hos SPF-Danmark har vi en konstruktiv tilgang til opgaverne.