SPF-Danmark

I SPF-Danmark A/S er der følgende driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende grise mellem besætningerne såvel på det danske marked som på eksportmarkederne.
  • Dansk Grisetransport, som kører grise fra besætningerne til slagteri.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

 

 SPF-Danmark blev etableret i 1971 som et selskab, der skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter.

SPF betyder Specifik Patogen Fri, dvs. grisene er fri for bestemte sygdomme.
 
Indtil år 2000 varetog SPF-Danmark både handel og transport af SPF-grise, samt kontrollen med besætningernes SPF-sundhedsstatus.

Siden har SPF-Danmark udvidet med transport af slagtegrise i Dansk Grisetransport og transport af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie i UNI-Transport.

I 2008 købte de to slagteriselskaber de tre kommercielle driftsenheder under SPF-Danmark, som også er navnet på det fortsættende selskab.

Få mere at vide ved at læse jubilæumsskriftet fra 1996: "25 år med SPF"


 I SPF-Danmark er vi ca. 246 medarbejdere, 190 chauffører og 56 funktionærer.
Vi har ca. 165 specialindrettede lastvogne.


bil-i-støvsky.jpg  univogn.jpg DG-vogn-fra-2011-med-nyt-dc.jpg