SPF-Danmark

I SPF-Danmark P/S er der tre selvstændige driftsenheder:

  • SPF-Selskabet, som tager sig af handel og transport af levende svin mellem besætningerne.
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til slagteri.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr og slagteaffald til forarbejdning.

 

 luftfoto drejervej.jpgSPF-Selskabet blev etableret i 1971 som et selskab, der skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter.


SPF betyder Specifik Patogen Fri, dvs. svinene er fri for bestemte svinesygdomme.
 
Indtil år 2000 varetog SPF-Selskabet både handel og transport af SPF-svin, samt kontrollen med besætningernes SPF-sundhedsstatus.

Siden har SPF-Danmark udvidet med transport af slagtesvin i Dansk Grisetransport og transport af døde dyr i UNI-Transport.

I 2008 købte de to slagteriselskaber de tre kommercielle driftsenheder under SPF-Danmark, som også er navnet på det fortsættende selskab.


 I SPF-Danmark er vi ca. 260 medarbejdere, 170 chauffører og 90 funktionærer.
Vi har ca. 165 specialindrettede lastvogne.


bil-i-støvsky.jpg  univogn.jpg DG-vogn-fra-2011-med-nyt-dc.jpg