Eksport

Eksport af smågrise

Udenlandske svineproducenter vil gerne købe danske smågrise. Det vil de af især to grunde: 

  • høj genetisk kvalitet, dvs, egenskaber der giver stor tilvækst, lavt foderforbrug og prima slagtekvalitet
  • høj og deklareret sundhedsstatus, specielt fra SPF-besætninger

 

Smågrisene omsættes hovedsageligt i griseringsaftaler og i mindre omfang som puljehandel. Transporten af smågrisene sker i  eksportkundernes egne vogne og eksterne transportører.

 

 

Grøn-bil-med-hænger.jpg