Forretningsbetingelser

 

I enhver samhandel er det afgørende for de involverede parter, at betingelserne er kendte på forhånd og veldefinerede. Det gælder også i handel med grise, som er underlagt en lang række forhold der kræver et præcist aftalegrundlag.

Smågriseomsætningen i SPF-Danmark tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsbetingelser, som har været under udvikling siden 1971. Endvidere kan der i griseringsaftaler laves supplerende skriftlige aftaler, som oftest tilsidesætter forretningsbetingelserne på udvalgte punkter. 

Forretningsbetingelserne er meget detaljerede, og omfatter bestemmelser om bla.:

·         ansvarsforhold, herunder ansvarsbegrænsninger

 

·         minimumskvalitet for grisene og hvordan mangler erstattes

 

·         rettigheder og pligter, hvis grisene alligevel ikke har den aftalte sundhedsstatus

 

 

Du kan se forretningsbetingelserne her.