Handelsvirksomheden SPF-Danmark

SPF-Danmark er Danmarks største handelsvirksomhed for smågrise - og verdens største transportør af levende grise.

SPF-Danmark køber grisene af landmændene og sælger dem til andre landmænd. Denne omsætning af grise sker hovedsageligt mellem danske landmænd. Nogle sælges og transporteres til udenlandske købere.

        
Grøn-bil-med-hænger.jpg


De fleste grise transporteres i SPF-Danmarks egne lastvogne.

SPF-Danmarks virksomhed er baseret på SPF-sundhed  - det vil sige hovedparten af alle grise leveres fra grisebesætninger med deklareret SPF-sundhedsstatus.

SPF-sundhed betyder, at grisene er deklareret fri for de mest tabsvoldende sygdomme. Dermed kan grisene udnytte deres arvelige anlæg for kuldstørrelse, høj tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og god kødkvalitet.

Svineproducenten får så også det bedst mulige grundlag for det bedst mulige økonomiske resultat. Endvidere er transportsystemet indrettet til at opfylde krav til både dyrevelfærd og et højt sundhedsniveau.

            
 

SPF-Danmark blev etableret i 1971 (SPF-Selskabet)

- som en afdeling under Andelsslagterierens Fælleskontor, senere Danske Slagterier. Formålet var at udvikle, opbygge og styre det helt nye SPF-system og stille det til rådighed for danske svineproducenter. Det danske SPF-system har udviklet sig til verdens bedste sundhedssystem for grise. Først og fremmest fordi svineproducenterne selv har ejet - og ejer - systemet.