Smågrise

smågrise-i-halm-til-karusse.jpg

SPF-Danmark køber, sælger og transporterer 7- og 30-kg-smågrise fra sobesætninger til slagtegrisebesætninger. 

SPF-Danmarks omsætning (køb og salg) af smågrise kan deles op i to hovedområder:

  1. Griseringe, dvs. langtidsaftaler om levering af fast antal på faste tidspunkter
  2. Pulje, dvs. dag-til-dag-leveringer

Største parten af smågriseomsætningen i Danmark sker i griseringe.


Griseringsaftaler

En "Grisering" er et udtryk for, at en smågriseproducent sælger sine smågrise til den samme slagtegrisebesætning, ofte med SPF-Danmark som tredje part i "ringen".

Der er indgået skriftlig "Griseringsaftale" mellem de tre parter om bl. a.

  • antal grise pr. leverance
  • hvor tit, der skal leveres
  • størrelse og andre kvalitetskrav
  • prisen på grisen, ofte baseret på "Den beregnede Smågrisenotering", der er uafhængig af udbud og efterspørgsel
  • sundhedsstatus for grisene

Griseringsaftalen skaber sikkerhed hos alle tre parter. 
Smågrisesælgeren er sikker på, at smågrisene kan komme væk fra hans stalde, så der er plads til de nye smågrise, der fødes.
Slagtegriseproducenten er sikker på, at han altid kan få smågrise ind i sine stalde, uden risiko for tomgang. Og ikke mindst får han grise ind med samme sundhedsmæssige status. 
SPF-Danmark har sikkerhed for en stabil omsætning og "fast arbejde" til SPF-vognene.


Pulje

Puljeomsætningen er underlagt markedsmekanismerne: udbud og efterspørgsel. Her udbydes hyppigt smågrise, som smågrisesælgeren har i overskud i forhold til sin griseringsaftale, eller smågrise, der af forskellige årsager ikke er omfattet af en griseringsaftale.

Smågrisene handles til markedsnotering, der fastsættes hver torsdag af SPF-Danmark, og gælder for ugen efter.