Transport generelt

Fly-til-Kina1.jpg SPF-Danmark er verdens største transportør af avlsgrise og smågrise. SPF-transportsystemet er udviklet gennem mere end 40 år. Fra første dag var opgaven, at bevare grisenes høje sundhedsstatus under transport fra leverandør til modtager. Smittebeskyttelse og vognhygiejne er væsentlige elementer i SPF-transport. Desuden har grisenes velfærd under transport meget høj prioritet. 

 


Dyrevelfærd

SPF-vognene er indrettet med fokus på dyrevelfærd. I kolde perioder kan kassen opvarmes, og i varme perioder kan grisene overbruses med vand. Vognene har skridsikre gulve, og der er drikkevandsanlæg til dyrene. Der strøes altid med strøelsesmateriale før hver transport. Grisene har god plads, idet kravene i både dansk lovgivning og "EUs forordning om beskyttelse af dyr under transport" er tilgodeset ved planlægningen af transporten. Under lange transporter (over 8 timer) får grisene naturligvis de lovbestemte hvileperioder og fodres.

Chaufførerne

SPF-Danmark chauffører er veluddannede i såvel kørsel af de store lastvogne som transport og håndtering af grise. Alle har det krævede "Kompetencebevis" for dyretransport. Chaufførerne deltager løbende i interne og eksterne kurser, både i selve transportens udførelse og i køreteknik. Årelang erfaring med international transport af grise giver ekstra sikkerhed ved transport over lange afstande til mange forskellige lande. spot1.jpg


Transportplanlægningen

Veluddannede og ansvarsfulde chauffører og planlæggere er vores fundament.  Et moderne it-system til planlægning af turene sikrer effektiv og smitte-beskyttende transport. I SPF-systemet har besætningerne hver en deklareret SPF-sundhedsstatus. Derfor skal transporten tilrettelægges efter sundhedsstatus for de besætninger, som vognene skal betjene. Derfor er det ikke altid, at chauffører og vogne kan køre den korteste vej. Tidspunktet for afhentning og levering af smågrise og avlsgrise aftales med sælger og køber, som det passer dem bedst. Kunden kontaktes altid af  chaufføren forud for pålæsning og aflæsning.

Smittebeskyttelse og hygiejne

Al transport mellem SPF-besætninger udføres i de lukkede, hvide SPF-vogne. Hvis modtageren af grise ikke har SPF-status, køres grisene ofte i de åbne, blågrønne vogne. Ved transport i SPF-systemet er det altafgørende, at der ikke overføres sygdomssmitte fra det ene læs til det efterfølgende. Derfor skal transportrummet rengøres og desinficeres efter hvert læs. Desuden er der 12 timers karantæne før pålæsning af grise med højere sundhedsstatus end det foregående læs. Der er også præcise regler for, hvordan chaufføren skal pålæsse og aflæsse grisene, så de ikke smittes. Vognenes ventilationsluft bliver filtreret for smitstoffer udefra inden den kommer ind til grisene. Der kan kun komme luft ind via filtrene, og derfor kaldes vognene lukkede. I de åbne vogne kommer luften ufiltreret ind gennem åbninger i vognkassens sider.


Trafiksikkerhed