På- og aflæsning

 Pålæsningen 

 

 

 

 

spf-udleveringsrum-144-bred.jpg

 

Inden SPF-vognen ankommer gennes grisene fra stierne ud i udleveringsrummet. Det virker som en sluse, så der ikke kan overføres smitte fra eventuelle grise på vognen.
Rummet er inddelt i rum af variable størrelser.

Efter chaufføren har bakket vognen til pålæsnings-rampen skal han tage rent overtrækstøj på, og rene støvler. Når kedeldragten er taget på, træder han over i støvlerne, der er placeret på det rene desinficerede område. Det er i forvejen desinficeret af staldpersonalet.

 

 

spf-med-strøelse-144-bred.jpg

Pålæsning-spf-1-144-bred.jpg

Chaufføren modtager strøelsesmateriale inde fra stalden til at lægge ud i vognen. Derefter genner han skånsomt grisene ind på liften og videre ind i vognen.
Langt de fleste pålæsninger går nemt, da grise er nysgerrige og derfor gerne selv vil gå fremad.

Her er de sidste grise klar til at blive lukket inde i det bageste rum på vognen, idet liften løftes og danner bagende af vognkassen. Følgesedlen der følger grisene genereres elektronisk. Hvis det er avlgrise står deres individuelle data (nr., fødselsdato, avlskvalitet mm.) på følgesedlen. Er det smågrise står antal og totalvægt på følgesedlen, idet vognene er forsynet med vejeudstyr.  

 

Aflæsningen


pålæsning-smågrise-144-bred.jpg


Ved ankomst til modtager-besætningen foretager chaufføren den samme omklædning, som ved pålæsningen. Denne gang tager han dog ikke rent tøj på, men det samme tøj, som han brugte ved pålæsningen. Det har været gemt i magasinrummet for "tøj i brug".
Når liften er lagt ned på modtagerampen, lukkes grisene ud af vognkassen.

Modtageren genner dem ind i staldens stier, da chaufføren ikke må komme i stalden.

Kedeldragten opbevares i lukket pose under transporten. 


Kan SPF-vognen og -chaufføren komme til?

SPF-vognen skal kunne manøvres helt hen til det sted (rampe/platform/dør), hvor på-/aflæsningen skal foregå.

Vendeplads 1 vendeplads 2


 "Vejbredden" angiver, hvor meget plads der som minimum skal være for, at SPF-vognen kan dreje rundt om bygningshjørner (inkl. udhæng) og andre forhindringer.