Transportplanlægning

Planlægningen af de daglige ture for ca. 55 SPF-vogne er et omfattende arbejde. Der er en ufattelig mængde data, der skal tages hensyn til, før SPF-vognene kan rulle.

Nogle af disse data er:

 • Leverandørs og modtagers adresser
 • Antallet af grise og deres størrelse
 • Leveringsdag, og særlige ønsker om tidspunkt på dagen
 • Sundhedsstatus for de to besætninger (der er over 100 forskellige sundhedsstatus i "systemet"
 • Transportrækkefølge, dvs. vognen må ikke køre grise med højere sundhedsstatus end den, der lige har været på vognen, før den har haft 12 timers karantæne
 • Vogne til rådighed
 • Vognenes kapacitet
 • Lovgivningens krav om beskyttelse af grise under transport (bl. a. areal pr. gris og transporttid under eller over 8 timer)
 • Chaufførens køre/hviletid
 • Afstand mellem leverandør og modtager
 • Vognens udnyttelsesgrad, dvs. dens kapacitet skal være udnyttet så nær 100 % som muligt
 • Økonomi i den enkelte tur skal være optimal

Alle data er indkodet i det elektroniske planlægningssystem, som hjælper planlæggeren med grovplanen. Hvis han i finjusteringen sætter turene forkert sammen, advarer systemet ham. Det har specielt betydning, fordi sundheden og smitterisikoen er i højsædet.

Tourmaster-skærm.jpg
 
En transportplanlæggers arbejdsskærm. Til venstre ligger de enkelte vogne linje for linje, og forskellige farvemarkeringer viser bl. a. sundhedsstatus for det planlagte læs. Til højre ses detaljer om en konkret vogns tur.