Vask og desinfektion

I SPF-systemet er hygiejne-standarden på SPF-vognen meget høj. Omhyggelig vask og desinfektion af vognkasssen skal forhindre, at en eventuel smitte overføres fra det ene læs til det næste.

Se en video om vask af en SPF-vogn

Vask-4.jpg

rengoering.jpg

Efter aflæsning køres vognen til modtagers vaskeplads. Her fejes strøelse og gødning ud af vognkassen. Modtager er forpligtet til at modtage disse biprodukter efter transport.

Efter at chaufføren har taget sine personlige værnemidler på, kan han starte vognens eget vaskeanlæg.  
Vandet tappes fra landmandens vandhane, og sæbemiddel blandes i automatisk. 

 

Vask-1.jpg

rengoering.jpg

En vaskeproces er meget krævende, da alle hjørner og kanter skal være helt rene.
En vask tager mellem 1 og 2 timer, afhængig af antallet af etager på vognen.

Når alle flader er absolut rene udsprøjtes desinfektionsmiddel på alle flader. Der anvendes miljøvenlige midler.


Rengøringen kontrolleres jævnligt, bl. a. ved svaberprøver fra udvalgte steder i vognkassen.