Vognens indretning

Alle vogne er indrettet, så der tages hensyn til både chaufførers og grisenes velfærd. Desuden skal indretningen være så rengøringsvenlig som muligt, da hygiejne-niveauet har afgørende betydning i et sundhedssystem.

 transportrum-med-forklaring.jpg

Her ses det indvendige af en en-etages-SPF-vogn. I loftet sidder luftkanalen, som fordeler den filtrerede luft ud over grisene. Luften presses derpå ud gennem ventilations-åbningerne i siden af kassen. Chaufføren kan fra førersædet regulere lufttilførslen, afhængig af temperaturen hos grisene.

Vognkassen inddeles altid i mindre rum ved hjælp af svingbare skillerum. I hvert rum er der en drikkeventil, så grisene kan drikke undervejs.

Gulvet har en skridsikker overflade, og desuden er der altid et godt lag strøelse i bunden.

Forrest sidder rengøringsudstyret, som er en specialudviklet højtryksrenser. Den bruges til vask og desinfektion af alle flader og kanter i vognkassen.

 

 SPF-magasinrum-144-bred.jpg

Vognen er forsynet med mindst tre magasinrum, som er adskilt fra hinanden. Der er et rum til alle de rene ting, som chaufføren skal bruge, bl. a. kedeldragt til brug ved på- og aflæsning. Et andet rum er til de snavsede ting, bl. a. den brugte kedeldragt. Et tredje rum bruges til opbevaring af de ting, som er brugt ved pålæsning, og som skal bruges igen ved aflæsningen.
Chaufføren må aldrig komme i førerhuset med snavsede hænder eller det tøj, som han bruger ved på- og aflæsning eller vask.

 spf-med-strøelse-144-bred.jpg

Øverste etage i en to-etagers vogn, er ved at blive hævet. På nederste etage er der lagt strøelse ud på gulvet.

Etage-dækket hæves ved hjælp af hydrauliske stempler. Det sænkes ved sin egen vægt, og når det er i kørestilling, er afstanden til gulvet afpasset grisenes vægt.

 

Læsselift-spf-144-bred-men-.jpg

 

 

 

 

 

SPF-elevatordæk-144-bred.jpg

Bagenden i kassen er også læsselift. Når den er lukket, er den trykket fast ind på kassen, så der ikke kommer urenheder ind under kørslen. Liften kan vippes ud til vandret og køre op og ned med grisene. Eller den stilles skråt, så grisene selv går op eller ned fra vognkassen.

Taget i vognkassen kan hæves under på- og aflæsning af nederste etage.
Kun derved bliver der plads til, at chaufføren kan gå næsten oprejst.
Under kørsel må taget ikke være hævet.

 

 10.jpg  førerhus.jpg

I førerhuset har chaufførerne moderne udstyr. Her ses øverst skærmen, som er forbundet til de udvendige videokameraer. Et ved højre sidespejl og et til brug ved bakning.
Nederst ses vogncomputeren til hele hans kommunikation med kontoret.

Vogncomputeren kan vise turplanen, ruteplan via GPS, og SPF-Danmarks intranet.

I førerhuset er der også betjeningsudstyr for klimaanlægget i vognkassen. Og en alarm, som lyder, hvis ventilationen går i stå.
Vogncomputeren er endvidere forsynet med et program, som registrer brændstoføkonomien og hvor godt chaufførens kørselsmønster er. Alle vogne er sat til max 85 km/t for at sikre en skånsom transport og spare brændstof.