SPF-Danmark sætter topmoderne 4-dækker i drift

SPF-Danmarks nye vogn 120 har en Scania trækker med 490 HK. Traileren har et areal på 117 m². 

 

Siden SPF-Danmarks etablering i 1971 er der udviklet meget på opbygning og indretning af trailere til transport af levende svin

Strukturudviklingen har medført, at der er færre men større besætninger, der betyder, at antallet af smågrise per transport forøges år efter år. Dette sammen den øgede fokus på dyrevelfærd og arbejdsmiljø har medvirket til, at SPF-Danmark´s vognpark løbende er blevet tilpasset udviklingen, d.v.s. biler har fået større og større kapacitet for at opnå en samlet logistikoptimering/-effektivisering og stadig bedre udstyr til overvågning af grisene på traileren.

 

 

Opbygning

4-dækkeren er bygget med udgangspunkt i mange års erfaring vedrørende forhold, der er afgørende for optimal smittebeskyttelse og dyrevelfærd, effektiv håndtering i forbindelse med på- og aflæsning, og ikke mindst optimale betingelser vedr. vaskeflader, der effektivt kan rengøres og dermed sikkerhed mod uønsket smitte.

Den nye trailer er godkendt til lange transporter og udstyret med de nyeste teknologier indenfor klimastyring, overvågning, nødanlæg mv. Den nye 4-dækker kan rumme 690 25-kg-grise. Til sammenligning kan SPF-Danmarks 3-dækkere rumme 520 smågrise.