Vognpark

SPF-Danmarks vognpark udvikles løbende efter de gældende lovregler, og

tager omfattende hensyn til dyrevelfærd og arbejdsmiljø.